Orachels logo

Lover ikke mirakler
- bare bedre resultater!


Om oss:
Visjon
Kontakt
Tjenester:
Coaching
Styrerepresentasjon
Omstilling / Karriererådgiving
Rekruttering
Etablering
Foredrag

Visjon

Orakelet i Delfi ble rådspurt både i private saker og i statsanliggender - og ga gode råd og anbefalinger gjennom prestinnen Pythia.

Orachel Coach & Consulting hjelper bedriftsledere og medarbeidere til å lykkes via refleksjon, dialog og handling.

 Kontakt Orachel her: Berith Silden

Webdesign © Cubic Design 2003